Diptico No 31 from the portfolio European Portfolio One